my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem my national anthem doo doo doo doo doo doo. safe at least