We zijn vandaag te gast bij CCV Belgium, een dienstverlener
in elektronische betalingen. Bij ons zit Dimitri Beck, CEO.
Goedemorgen, Dimitri, en bedankt om tijd vrij te maken
voor dit gesprek. De stap naar e-commerce
is heel recent gezet, die beslissing daartoe. Zijn jullie binnen
de CCV-context een van de eersten ? Ja, dat klopt. Maar we moeten zeggen dat
onze business toch redelijk klassiek is. Een bank, bijvoorbeeld,
die is ook niet zo vooruitstrevend. Dus… Waarom ? Omdat zekerheid
en veiligheid toch wel aspecten zijn, maar ook heel complex. En het is vooral
die complexiteit die ertoe geleid heeft dat wij voor e-commerce en voor
e-commercetoepassingen in onze sector toch wel wat gewacht hebben. Door onze dienstverlening zo efficiënt en
zo gemakkelijk te maken voor onze klanten, zijn we ertoe gekomen dat we
een one-stopshop offering hebben. Een handelaar heeft enkel nog CCV nodig.
Wij doen alle contractuele verbintenissen. En dat heeft eigenlijk geleid
tot onze baseline… Wat doen wij ? Kort: CCV is uw adviseur in betalingen en elektronische betalingen. Magento is een technisch platform
dat wij als Indie Group gebruiken voor het uitrollen van e-commerceprojecten. Dat was bij jullie een punt van beslissing. Vertel daar eens iets meer over. Waarom Magento ? Enerzijds omdat het
toch een wereldbefaamd pakket is. Iedereen in de sector die spreekt
over een webshop, die kent Magento. Maar voor ons was het belangrijkste dat,
naar analogie van CCV, Magento ook
een all-in-the-box offering heeft, wat betekent dat zij in principe
alle toeters en bellen in huis hebben om samen met hun partners dan,
zoals een Indie Group, van een Mini tot een Rolls Royce
van een webshop of website te gaan maken. Binnen die dienstverlening,
van onze kant uit, van Indie Group, proberen wij samen met de klant
een synergie te vinden. Het is samen op weg gaan,
bij manier van spreken. En ik herinner mij hier ook
een vrij goed geanimeerde workshop waar we de structuur hebben uitgediept
en concreet samengesteld, uiteindelijk. Het concept van dergelijke workshops… Er
zullen er in de toekomst zeker nog komen. Hoe ervaart u dat zelf ? Telkens als we met het management team
een brainstormsessie hebben, zo eens goed nadenken, dat is
hetzelfde effect. Eigenlijk heel positief. Waarom… ? En zeker
met een externe partij als Indie Group… Waarom ? Omdat jullie een helikopterview,
een top-downapproach hebben, van: Ja, kijk, wij zijn niet in de business, wij
hebben totaal geen link vanuit de business. We gaan eens goed nadenken:
Hoe willen jullie dat gaan zien ? Wat zijn de kernwaarden,
wat willen jullie uitstralen ? Voor ons is dat een inboezeming.
Hoe kijk je eigenlijk naar je business ? Denk er eens goed over na.
Waar wil je naartoe ? Dimitri, schets ons misschien wat de
doelstellingen voor het e-commerceverhaal, laat ons zeggen voor het eerste jaar
zowat zijn… De doelstelling bij de oefening
die we samen met jullie doen is eigenlijk ons uitstalraam,
ons winkelraam naar de buitenwereld, naar prospecten toe, die nog geen klant
zijn, maar ook naar onze klanten, zo professioneel mogelijk te gaan inrichten. Dat de mensen die naar onze website komen
zo goed mogelijk geïnformeerd worden, efficiënt hun weg vinden
naar de dingen die ze zoeken en last but not least de dingen kopen
die ze echt nodig hebben. Maar in het eerste jaar willen wij onze
traffic op de website toch wel zien groeien. Ik denk dat het samen met jullie
een verkennende tocht is naar meer. Goed, ik merk dat er nog wel
wat werk aan de winkel is. We gaan nog even met Anouk verder
voor een aantal andere pertinente vragen. Anouk Arendt, sales- en marketingmanager
van CCV België. Bedankt om ook bij dit gesprek te zijn.
– Graag gedaan. Jullie klanten zijn voornamelijk
handelszaken, horeca en andere sectoren. Mikken jullie voor de e-shop
op dezelfde doelgroep, of hoop je via de online verkoop
ook nieuwe groepen te bereiken ? Wij hopen op nieuwe doelgroepen, omdat er mensen zijn die al veel weten over elektronisch betalen en die een bestelling willen doen
van bijkomende of nieuwe apparaten. Het is ook de bedoeling
dat onze vaste klanten bijkomende suppliers of papierrolletjes,
of extra diensten kunnen bestellen zonder veel te veel werk te hebben. En we zien
ook dat er nieuwe sectoren zijn in België, zoals de medische wereld,
waarvan we zeker zijn dat die mensen graag via de e-shop zouden kunnen bestellen, aangezien die eigenlijk op andere momenten hun bestellingen willen plaatsen. Het aanbod op de site zelf…
We hebben het over de terminals, de bakjes waarmee we allemaal betalen
in de winkel of op restaurant. Naast de dienstverlening, of de andere
contracten, de telecomdiensten enzovoort, hebben we ook accessoires.
Printerrolletjes, andere toestellen… Worden die allemaal ook
op de e-shop aangeboden ? Of is daar een selectie in gebeurd ?
– Nee, we gaan voor de bestaande klanten alle toebehoren klaarzetten op de website,
die ze gewoon kunnen bestellen. En voor de nieuwe klanten
gaan we pakketten maken met de terminal, de service
en de transactiepakketten, aangezien we door onze ervaring weten
in welke segmenten welk type terminal het beste past. En we gaan ook via de wizzard van de webshop
vragen stellen aan de handelaar, om hem het beste advies te geven qua aanbod. Uiteindelijk ga je vanuit de verkoop online toch uitrollen op het reguliere traject,
met helpdesk en aftersales, enzovoort. Het zijn geen twee andere werelden, het zijn
twee etalages, bij manier van spreken. In die context… Hoeveel mensen
worden nu specifiek op het e-commercegebeuren gezet ? We hebben voor de start
twee mensen voorzien, en we zijn al geëvolueerd naar vier mensen
voor de aftersales, aangezien er ook op transactioneel niveau
een heel aantal documenten en specifieke zaken moeten gebeuren, omdat wij spreken over elektronisch betalen, en veiligheid is nummer één
in ons aanbod, natuurlijk. Goed, ik denk dat er ook voor jou nog
heel veel werk qua marketing en sales op de planken ligt.
Wij kijken in elk geval uit naar een verdere vlotte samenwerking,
zoals het tot nu toe al geweest is. Bedankt voor het gesprek en de uitleg.
– Graag gedaan. En we gaan zeker verder
nog extra tools kunnen ontwikkelen. Dat hoor ik graag.